Jakie są gramatury tektury?

Tektura to materiał powszechnie używany w produkcji opakowań, kartonów oraz innych wyrobów, charakteryzujący się wytrzymałością i elastycznością. Jednakże, zanim przystąpimy do bardziej szczegółowego omówienia gramatur tektury, warto zrozumieć, że gramatura jest jednym z kluczowych parametrów definiujących właściwości tego materiału. Gramatura tektury odnosi się do masy jednostkowej, wyrażanej w gramach na metr kwadratowy (g/m²), co stanowi istotny czynnik wpływający na jej wytrzymałość, sztywność oraz zastosowanie.

Rodzaje gramatury tektury

Gramatura tektury litej stanowi kluczowy czynnik determinujący właściwości fizyczne kartonów, wpływając bezpośrednio na ich różnorodne zastosowania. Obejmuje ona zakres od 280 g/m2  aż do imponujących 2450 g/m2 w tekturach sklejanych zwanych czasem meblowymi, co świadczy o szerokiej gamie dostępnych opcji na rynku.

Indywidualne potrzeby klientów skutkują różnorodnością gramatur, a tektury lite o gramaturze 350 g/m2 do 900 g/m2 oraz tektury sklejane (meblowe), utrzymujące się zazwyczaj w przedziale 1100 g/m2 do 2450 g/m2, są powszechnie dostępne. Warto zaznaczyć, że dla produkcji opakowań o najwyższej jakości preferuje się tekturę o minimalnej gramaturze wynoszącej 450 g/m2.

Dlaczego gramatura tektury jest ważna?

Gramatura tektury pełni kluczową funkcję w kształtowaniu właściwości opakowania, mając istotny wpływ na jego funkcjonalność i estetykę. To istotny parametr decydujący o jakości kartonu, związanej z szeregiem istotnych cech, takich jak sztywność, wytrzymałość, objętość oraz grubość materiału. Wartości gramatury mają bezpośrednią relację z cechami opakowania, co sprawia, że jest to aspekt kluczowy zarówno dla producentów, jak i użytkowników opakowań.

Gramatura tektury litej ma duży wpływ na właściwości opakowania, takie jak:

  1. Sztywność – wpływa bezpośrednio na sztywność opakowania, decydując o jego stabilności strukturalnej.
  2. Wytrzymałość – wyższa gramatura oznacza większą odporność na zginanie, rozerwanie i uszkodzenia mechaniczne, co ma istotne znaczenie podczas transportu i manipulacji opakowaniem.
  3. Objętość – parametr ten determinuje objętość opakowania, co jest szczególnie ważne w kontekście efektywnego pakowania i przechowywania produktów.
  4. Grubość materiału – wyższa gramatura przekłada się na większą grubość tektury, co wpływa na wrażenie solidności i jakości opakowania.

Odpowiedni wybór gramatury ma kluczowe znaczenie, zwłaszcza w przypadku produktów wymagających specjalnej ochrony, takich jak przedmioty delikatne czy ciężkie. Dla produktów o większej wadze zaleca się kartony o wysokiej gramaturze, powyżej 1100g/m2 podczas gdy tektury o gramaturze 350-900g/m2  mogą być bardziej odpowiednie dla lżejszych towarów. Tektury lite mają istotną przewagę nad tekturami 3- i 5-warstwowymi. Wynika ona ze znacznie mniejszej objętości opakowania przy podobnych parametrach wytrzymałościowych.

W jaki sposób oblicza się gramaturę tektury?

Jak obliczyć gramaturę tektury? Jest to proces, który wymaga uwzględnienia masy oraz powierzchni materiału. Najczęściej stosowaną jednostką w tej kalkulacji jest gram na metr kwadratowy (g/m²).

Aby obliczyć gramaturę tektury, należy przeprowadzić następujące kroki:

  1. Pomiar masy tektury – pierwszym krokiem jest dokładny pomiar masy tektury. Można to zrobić za pomocą precyzyjnej wagi, która określi masę danego arkusza tektury. Wynik ten zostaje zazwyczaj podany w gramach,
  2. Pomiar powierzchni – kolejnym etapem jest pomiar powierzchni tego samego arkusza tektury. Wartości te są najczęściej podawane w metrach kwadratowych. Powierzchnię można obliczyć, mierząc długość i szerokość arkusza, a następnie mnożąc te dwie wartości,
  3. Obliczenie gramatury – gramaturę można obliczyć, dzieląc masę tektury przez jej powierzchnię. Wynik tego dzielenia wyraża się w jednostce gram na metr kwadratowy (g/m²).

Przykładowa formuła: gramatura (g/m²) = masa tektury (g) / powierzchnia tektury (m²)

Przy obliczaniu gramatury tektury producenci opakowań mogą dostosować parametry materiału do konkretnych wymagań klienta, zapewniając optymalne właściwości fizyczne i estetyczne opakowania. Dzięki precyzyjnym obliczeniom gramatury możliwe jest również efektywne zarządzanie kosztami produkcji, co wpływa na konkurencyjność na rynku.