Co musisz wiedzieć o recyklingu tektury?

Tektura jest tworzywem docenianym za swoją wytrzymałość i niskie koszty produkcji. Atutem tego materiału jest również łatwość poddania go procesowi recyklingu, dzięki któremu otrzymujemy materiał niezbędny do wytwarzania nowych towarów. Jak zatem wygląda recykling tektury?

Recykling – na czym polega proces?

Mianem recyklingu określa się proces, w trakcie którego odzyskuje się określone rodzaje surowców w celu ich późniejszego wykorzystania. Dzięki recyklingowi:

 • ograniczamy zaśmiecenie planety,
 • zmniejszamy koszty wytworzenia niektórych produktów,
 • działamy proekologicznie.

Recykling tektury (a także wielu innych tworzyw) wymaga wstępnej segregacji. Materiał, z którego odzyskuje się konkretne tworzywo, może posiadać jedynie niewielką ilość zanieczyszczeń, której wartość określa proces technologiczny. Takie materiały jak tektura, można poddawać recyklingowi nawet kilka razy.

Kto specjalizuje się w przetwarzaniu tektury?

Proces recyklingu tektury jest złożony i wieloetapowy. Niemniej można wyróżnić dwa podstawowe, a zarazem najbardziej czasochłonne etapy tego zjawiska:

 • przygotowanie surowca do późniejszego odzyskania,
 • przetworzenie surowca w tekturę.

Zadania te leżą w gestii wyspecjalizowanych firm, które dysponują odpowiednim sprzętem, przeszkoloną załogą, a także zapleczem infrastrukturalnym, dzięki którym proces recyklingu zachodzi płynnie.

W przetwarzanie tektury (makulatury) są też często zaangażowane przedsiębiorstwa logistyczne, które przewożą gotowy surowiec.

Proces recyklingu tektury – od A do Z

Poddawanie tektury recyklingowi może odbywać się na kilka różnych sposobów, przy czym najczęściej odbywa się on poprzez odzysk celulozy. Proces ten dzieli się na etapy:

 • rozwłókniania,
 • oczyszczania masy za pomocą urządzeń mechanicznych,
 • odbarwiania (opcjonalnego usuwania barwników),
 • bielenia,
 • formowania tektury, najczęściej w formie tzw. wstęgi bez końca,
 • odwadniania, czyli usuwania resztek wody i osuszania mieszanki.

Rozwłóknianie to zjawisko, które polega na oddziaływaniu na tekturę wody oraz oddziaływania mechanicznego. Dzięki niej dochodzi do zjawiska rozwłóknienia, czyli rozbicia struktury tworzywa na pojedyncze włókna.

Kolejnym etapem jest usuwanie zanieczyszczeń ciężkich, a następnie lekkich. Potem masa jest doprowadzana do urządzenia, które dzieli ją na włókna długie i krótkie.

Odbarwienie jest procesem opcjonalnym, gdyż zachodzi tylko wtedy, gdy chcemy przetworzyć tekturę np. w jasny papier gazetowy. Dzięki oddziaływaniu powietrza dochodzi do tzw. flotacji, czyli usunięcia cząsteczek barwników i oczyszczenia materiału.

Następnie masa makulatury jest bielona. W tym celu używa się środków chemicznych, w tym podsiarczanu sodu. Proces ten umożliwia uzyskanie żądanej wartości bielenia.

W przypadku papierów i tektur makulaturowych szarych proces bielenia jest pomijany, dzięki czemu tektura zachowuje naturalny szary kolor.

Końcowym procesem jest odwanianie na sicie, a następnie suszenie tektury. Proces suszenia wymaga dostarczenia energii cieplnej czego efektem jest uzyskanie produktu o wilgotności nie przekraczającej 8%. Teraz można go wykorzystać do produkcji określonego przedmiotu.

Dlaczego recykling jest tak ważny?

W pewnym sensie można powiedzieć, że tektura a ekologia to pojęcia synonimiczne. To właśnie dzięki recyklingowi (w trakcie którego powstaje znaczna część przedmiotów papierniczych i tekturowych) ograniczamy zużycie naturalnych zasobów. Pamiętajmy, że do wytworzenia makulatury niezbędne są lasy, a te i tak są wycinane w zastraszającym tempie.

Recykling to także ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a w konsekwencji – czystsze środowisko. W ten sposób pozbywamy się tysięcy ton papierowych odpadów, które w przeciwnym razie zalegałyby na wysypiskach stanowiących poważne zagrożenie dla tamtejszej flory oraz fauny.

Jednym słowem tektura z recyklingu to tworzywo, którego zdecydowanie warto używać na co dzień. Jest ono przyjazne dla środowiska i co równie ważne – zapewnia właściwości, które umożliwiają jego normalną eksploatację. Poza tym nie wszyscy wiedzą, że recykling tektury jest jednym z popularniejszych źródeł wytwarzania materiałów niezbędnych do produkcji mebli i domowych dekoracji.

Reasumując, choć recykling tektury wydaje się dość złożonym procesem, to tak naprawdę generuje niewielkie koszty i nie wpływa negatywnie na środowisko. A to w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne, gdyż wszyscy cierpimy na skutki gwałtownie ocieplającego się klimatu.